KKC 1.26 THB -0.03 2.33%  
วันก่อนหน้า: 1.29 ราคาเสนอซื้อ : 1.25 ราคาเสนอขาย : 1.26 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.26 - 1.29
ราคาเปิด: 1.28 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 67,700 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.27 - 2.30
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2561 16:38:16

 

 

Chart Type