KKC 1.81 THB +0.03 1.69%  
วันก่อนหน้า: 1.78 ราคาเสนอซื้อ : 1.78 ราคาเสนอขาย : 1.80 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.78 - 1.81
ราคาเปิด: 1.79 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 647,200 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.74 - 2.58
ปรับปรุงเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2561 12:29:03

 

 

Chart Type