KKC 1.72 THB - %  
วันก่อนหน้า: 1.72 ราคาเสนอซื้อ : 1.72 ราคาเสนอขาย : 1.73 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.71 - 1.73
ราคาเปิด: 1.73 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.61 - 2.50
ปรับปรุงเมื่อ: 23 กรกฎาคม 2561 16:38:25

 

 

Chart Type