KKC 1.65 THB - %  
วันก่อนหน้า: 1.65 ราคาเสนอซื้อ : 1.64 ราคาเสนอขาย : 1.65 ช่วงราคาระหว่างวัน: 1.62 - 1.66
ราคาเปิด: 1.66 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 82,000 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 1.60 - 2.50
ปรับปรุงเมื่อ: 25 กันยายน 2561 16:35:46

 

 

Chart Type