วันที่ กิจกรรม
25 เม.ย. 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39/2561
เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
20 เม.ย. 2560 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2560
เวลา 10:30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนแวนชั่น
23 เม.ย. 2559 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
23 เม.ย. 2558 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 2557 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)